Hier kunt u direct inschrijven...

Inschrijfformulier 2018-2019 (voor leden en donateurs)

Ondergetekende verklaart hiermee, tot wederopzegging, bereid te zijn om gedurende de periode dat zijn/haar kind op de Jozefschool zit, een jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging “JozefSupport” vast te stellen bedrag, te betalen via:

* Betaling in 5 termijnen of eenmalig te voldoen via rekening NL87INGB0009428309

Lidmaatschap 2017-2018 per kind: € 250 per schooljaar of € 50 x 5 termijnen