Welkom bij Oudervereniging JozefSupport

Kom naar de Kerstmarkt op

Woensdag 18 december 2019

Onderwijsassistenten

We maken het mogelijk meerdere professionele onderwijsassistenten te bekostigen, die aan een deel van de klas ondersteunende activiteiten aanbieden tijdens het reken- en taalonderwijs. De juf kan zich daar dan helemaal op concentreren. Dit gebeurt al vanaf de onderbouw.

Taal & Cultuur met de Russian School of the Arts

Ieder schooljaar wordt gepland welk leerjaar welke vaklessen zal krijgen van professionele vakleerkrachten. Zo kan Uw kind in groep 1 dansles, in groep 4 toneel en in groep 7 bijvoorbeeld Engels krijgen. Of krijgt Uw kind een deel van het jaar muziekles en dan het volgende jaar weer. 

Verbinden

Door middel van leuke activiteiten verbinden we school, kinderen en ouders met elkaar. Zo voelt iedereen zich thuis op de Sint Jozefschool. Activiteiten zijn o.a. de sponsoractie, de Kerstmarkt,  Jozef's Got Talent en de Avondvierdaagse.

Wie zijn wij?

Ter ondersteuning van de Sint Jozefschool te Schiedam is er op initiatief van ouders een Oudervereniging opgericht.

De Sint Jozefschool is een prettige school in een kindvriendelijke wijk, met een hoge ouderbetrokkenheid.

Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het landelijke probleem in het basisonderwijs: grote klassen. De oudervereniging maakt het mogelijk dat enkele keren per week klassen opgesplitst kunnen worden. Daardoor wordt de contacttijd tussen leerling en docent vergroot, wat positieve gevolgen heeft voor alle kinderen. Daarnaast ondersteunen we door middel van sponseringsactiviteiten in materiële zaken (zoals leesboeken, computerapparatuur, theaterinrichting enz.) waar de school behoefte aan heeft. 

Samen zijn we sterk: veel nieuwe ouders ondersteunen het idee van de vereniging. Daardoor kunnen we de doelen van de Oudervereniging blijven behalen en uitbreiden.